MEDGuideline

Digital veiledning til medisinske retningslinjer

Hodepinedagboken

Hodepinedagboken er en app som er tilgjengelig på iOS AppStore og Google Play.

Den gjør det enkelt for pasienten å registrere sin hodepine hver dag, og selv få oversikt over sin egen hodepineutvikling.

Dataene er ikke identifiserbare, lagres ikke i verktøyet og håndteres i henhold til GDPR-regelverket.

Data kan enkelt importeres i MEDGuideline Hodepine og viser hva pasienten har registrert. Vi arbeider for tiden med CE-merking av dette verktøyet. 

For spørsmål ta kontakt: post@kbbmedic.no

Våre veiledere

Hodepine/Migrene

Ca. 15 prosent av kvinner og 7 prosent av menn i Norge har migrene. Omtrent 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet.

Under utvikling

Kols

Er hyppig forekommende og av WHO regnet som verdens 3. mest dødlige sykdom. Hovedproblemet med sykdommen er betydelig underdiagnostisering og underbehandling. I Norge har ca 300.000 personer kols.

Astma

Dette er den hyppigste kroniske sykdommen hos barn, og svært hyppig forekommende også hos voksne. (Ca 5%)

 

Under utvikling

Blodtrykk

Høyt blodtrykk er et vanlig helseproblem blant voksne nordmenn, og mer enn 100 000 bruker medisiner mot høyt blodtrykk i Norge.

Under utvikling

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe blodet som det skal, fordi muskelen har blitt for stiv eller svak til å pumpe effektivt. I Norge lider over 100,000 personer av hjertesvikt.

Under utvikling

Osteoporose

Omtrent 50% av kvinner og 20% av menn over 50 år opplever et beinbrudd på grunn av beinskjørhet.

Under utvikling

Diabetes

I Norge ble det i 2017 anslått at om lag 245 000 personer (4,7 prosent av befolkningen) har diagnosen diabetes. Av disse har opptil 90 prosent diabetes type 2.

Under utvikling

Smerte

Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege gjør det pga smerter. Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre måneder.

Under utvikling

Om MEDGuideline

Norske leger må forholde seg til mer enn 5000 sider med retningslinjer, som oppdateres med jevne mellomrom. Med en slik informasjonsstrøm blir det svært vanskelig å holde seg oppdatert. En av sykdommene er kols, der de norske retningslinjene for korrekt diagnose og behandling er på 173 sider.

Våre veiledere gjør at legen kan holde seg oppdatert og lære om retningslinjene på utvalgte sykdommer. Etter veiledning kan de på selvstendig grunnlag stille diagnoser og bestemme seg for de beste behandlingsalternativ.  

Oppdatert

Medisinske retningslinjer oppdateres jevnlig og øker i omfang i takt med internasjonal forskning. Våre veiledere utvikles og vedlikeholdes av fagpersoner og vil alltid være oppdatert.

Enkelt

Vi legger stor vekt på brukervennlighet og. Veilederne følger en systematisk gjennomgang, der legen blir guidet og opplært gjennom alle steg på en intuitiv måte. Alle viktige parametre taes med i legens selvstendige vurdering.

Nøytralt

KBB Medic forholder seg nøytralt til alle aktører i markedet, og viser alle behandlingsmuligheter
på en lik måte.


Det var nesten hallelujastemning i kollegiet da veilederen ble presentert og gjennomgått.
Så enkelt og brukervennlig kan det gjøres!

Øyvind Øygard Skodvin, Allmennlege


I samarbeid med:

MEDguideline Kols

MEDGuideline Kols er utviklet av lungelegene Bernt Aarli og Bjarte Nore i Bergen for å hjelpe bruker å forstå de norske og de internasjonale kolsretningslinjene. Kols er hyppig forekommende og av WHO regnet som verdens 3. mest dødlige sykdom.

 

 

MEDGuideline Kols er en nøytral tjeneste, og har blitt til ved støtte fra Innovasjon Norge, samt Extrastiftelsen via LHL. Siden retter seg mot allmennpraktikere. Vi minner om at diagnostisering og behandling av pasienter alltid skal utføres av lege på selvstendig grunnlag og at det alltid må brukes klinisk skjønn. All bruk av veilederen skjer på eget ansvar.

 

 

MEDGuideline Kols er basert på:

  • De internasjonale GOLD 2023 retningslinjene [1]
  • Den reviderte norske kolsveilederen [2]
  • Blåreseptforskriften [3]

 

 

Referanser:

  1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. http://www.goldcopd.org.
  2. Gulsvik A, Lund J, Austegard E, Henrichsen SH, Langhammer A, Refvem OK, Castle NM, Frisk B. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols: Helsedirektoratet; 2012.
  3. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)  FOR-2007-06-28-814.