Takster ASTMA

Gjengitt er kun takster med relasjon til kolsbehandling i allmennpraksis. Takst for konsultasjon kommer i tillegg.For merknader og utfyllende informasjon, se: Normaltariffer for fastleger og legevakt 2019-2020

 

Satser for forbruksmateriell

 

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Rep

 

10b

Materiellgruppe 2

95,- 

B3, B5 

rep 

 

 

– Utstyr til spirometri

 

 

Alminnelige prosedyrer

 

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Rep

 

102

Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, etter anerkjent program. Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

150

E2

0

 

 

Lungesykdommer

 

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Rep

 

501

Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)

80,-

 

50 %

 

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-kurve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger. 

Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507a, 507b 

200,-

 

0

 

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger. 

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b

250,-

 

0

 

 

 
Ordliste ASTMA

ICS:

inhalasjonssteroider («kortison») er grunnlaget som hjelper alle kronikere i kampen mot anfallene. Det er viktig å ta steroidene jevnlig, slik at man unngår de alvorligste anfallene.

 

ICS + LABA:

Kombinasjonsmedikament med både inhalsjonssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist i samme inhalator.

 

LABA:

Langtidsvirkende beta2-agonist. Legemiddelgruppe.

 

LAMA:

Langtidsvirkende antikolinergika. Legemiddelgruppe.

 

SABA:

Korttidsvirkende beta2-agonist. Legemiddelgruppe.

 

SAMA:

Korttidsvirkende antikolinergika. Legemiddelgruppe.

 

Teofyllin:

Virker muskelrelakserende på glatt muskulatur i luftveiene, men er lite brukt i kols behandling pga smalt terapeutisk vindu, interaksjoner og behov for serumspeglmålinger. Bruk av dette medikament er ikke omtalt i kalkulatoren.