Takster hodepine

Takst 617 fra normaltariffen for fastleger (60 kr): Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom,ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

Ordliste hodepine

 

 

Hodepinedagboken.no

Hodepinedagboken er en mobil app som lar pasienten registrere sin hodepine hver dag. Appen gir oversikt over registrerte dager, medisinbruk og utvikling i hodepinen og gir generelle råd til brukerene. Data fra appen importeres enkelt inn i MED Guideline Hodepine verktøyet. 

 

Klasehodepine – TAC

Klasehodepine er svært smertefullt. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden. Det tar ofte lang tid før pasienten får riktig diagnose og behandling.

 

Migraine

Migrene er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd.

 

Score

Hodepine score brukes for å kunne sammenligne utvikling fra måned til måned med bakgrunn fra registreringer over tid. F.eks ved hjelp av hodepinedagboken.no.

Scoren beregnes over en 30 dagers periode der hver dag summeres: Mild hodepine teller 1, Moderat 2 og Sterk hodepine 3. Scoren kan maksimalt bli 90.

 

TAC – Trigeminal-autonome hodepiner

TACs er hodepiner som knytter seg til den sensoriske nerven nervus trigeminus, også er kjent som trillingnerven og hodets 5. hjernenerve. Dette er et nervepar som inngår i det autonome nervesystemet, altså det nervesystemet som ikke er viljestyrt. TACs som gruppe omhandler noen av de mest grufulle hodepinene man kjenner til, deriblant den såkalte selvmordhodepinen – klasehodepine.TACs er egentlig ikke ordinære hodepiner, men snarere meget alvorlige og svært smertefulle nervelidelser.

 

Tensjonshodepine

Tensjonshodepine er den vanligste formen for hodepine. Det er en bilateral smerte og blir beskrevet som et bånd rundt hodet. Det oppstår ut over dagen og gjerne i krevende perioder av livet.