MEDGuideline

Digital veiledning til medisinske retningslinjer

Pasientverktøy:
Hodepinedagboken

Med hodepinedagboken får du oversikt over din hodepine / migrene, og hvordan den utvikler seg over tid.

Hodepine-grafen viser trenden for din hodepine-score over flere måneder i et visuelt bilde. En lavere poengsum betyr mindre hodepine.

Utforsk hvordan forskjellig behandling og livsstilsendringer kan lede til færre og mildere hodepine.

Verktøyet er utviklet i samarbeid med nevrologene Andrej Netland Khanevski (Ph.D.) og Vojtech Novotny (Ph.D.) ved Nevrologisk Avdeling, Haukeland Universitetssjukehus og Hodepinespesialist Tine Poole (MD) og Nevrolog Aud Nome Dueland (Ph.D)

Våre legeverktøy

Hodepine/Migrene

Ca. 15 prosent av kvinner og 7 prosent av menn i Norge har migrene. Omtrent 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet.

Kols

Er hyppig forekommende og av WHO regnet som verdens 3. mest dødlige sykdom. Hovedproblemet med sykdommen er betydelig underdiagnostisering og underbehandling. I Norge har ca 300.000 personer kols.

Astma

Dette er den hyppigste kroniske sykdommen hos barn, og svært hyppig forekommende også hos voksne. (Ca 5%)

 

Blodtrykk

Høyt blodtrykk er et vanlig helseproblem blant voksne nordmenn, og mer enn 100 000 bruker medisiner mot høyt blodtrykk i Norge.

Under utvikling

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe blodet som det skal, fordi muskelen har blitt for stiv eller svak til å pumpe effektivt. I Norge lider over 100,000 personer av hjertesvikt.

Under utvikling

Osteoporose

Omtrent 50% av kvinner og 20% av menn over 50 år opplever et beinbrudd på grunn av beinskjørhet.

Under utvikling

Diabetes

I Norge ble det i 2017 anslått at om lag 245 000 personer (4,7 prosent av befolkningen) har diagnosen diabetes. Av disse har opptil 90 prosent diabetes type 2.

Under utvikling

Smerte

Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege gjør det pga smerter. Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre måneder.

Under utvikling

Om MEDGuideline

Norske leger må forholde seg til mer enn 5000 sider med retningslinjer, som oppdateres med jevne mellomrom. Med en slik informasjonsstrøm blir det svært vanskelig å holde seg oppdatert. En av sykdommene er kols, der de norske retningslinjene for korrekt diagnose og behandling er på 173 sider.

Våre verktøy gjør at legen kan holde seg oppdatert og lære om retningslinjene på utvalgte sykdommer. Med dette kan de på selvstendig grunnlag stille kvalitetssikrede diagnoser og bestemme seg for de beste behandlingsalternativ.  Verktøyene viser til slutt en oppsummering av legens valg og anbefalinger direkte fra retningslinjene.

Oppdatert

Medisinske retningslinjer oppdateres jevnlig og øker i omfang i takt med internasjonal forskning. Våre verktøy utvikles og vedlikeholdes av fagpersoner og vil alltid være oppdatert.

Enkelt

Vi legger stor vekt på brukervennlighet og. Verktøyene følger en systematisk gjennomgang, der legen blir guidet og opplært gjennom alle steg på en intuitiv måte. Alle viktige parametre taes med i legens selvstendige vurdering.

Nøytralt

KBB Medic forholder seg nøytralt til alle aktører i markedet, og viser alle behandlingsmuligheter
på en lik måte.


Det var nesten hallelujastemning i kollegiet da verktøyet ble presentert og gjennomgått.
Så enkelt og brukervennlig kan det gjøres!

Øyvind Øygard Skodvin, Allmennlege


I samarbeid med: